Cyfarchion

 
Maint y cerdyn - 104mm x 152mm.Card size - 104mm x 152mm.
Cerdyn gwyn gyda gwead ynddo.White textured board.
Wedi eu pacio'n unigol mewn bag selo gydag amlen wen, las, goch neu biws, neu amlen lelog neu arian metalig.Individually packed in a cello bag with a white, blue, purple or red 100gsm, or lilac or silver metallic envelope.

 

 

 

 

 CYF 01

Penblwydd Hapus

CYF 02

Penblwydd Hapus 

CYF 03

Penblwydd Hapus 

CYF 04

Llongyfarchiadau 

 

 

 

 

 CYF 05

Llongyfarchiadau

CYF 06

Mewn cydymdeimlad

CYF 07

Cartref Newydd 

CYF 08

Pasg Hapus