Deco

 
Maint y cerdyn - 125mm x 125mm.Card size - 125mm x 125mm.
Cerdyn gwyn gwastraff defnyddwyr (50%) wedi ei gymeradwyo gan yr FSC.Smooth white board - FSC approved 50% post consumer waste.                      
Ysgrifen thermograffig arian a gemau ffug (pob cerdyn â gemau lliw gwahanol).Silver thermographic text and rhinestones (different coloured rhinestones for the different designs).
Wedi eu pacio'n unigol mewn bag selo gydag amlen arian metalig.Individually packed in a cello bag with a silver metallic envelope.                      

 

 

 

 DEC 01

Penblwydd Hapus

DEC 02

Llongyfarchiadau

DEC 03

Llongyfarchiadau ar enedigaeth eich merch 

 

 

 

 DEC 04

Llongyfarchiadau ar enedigaeth eich mab

 DEC 05

Llongyfarchiadau ar enedigaeth eich wyres

 DEC 06

Llongyfarchiadau ar enedigaeth eich ŵyr  

 

 

 

 DEC 07

Llongyfarchiadau ar eich dyweddïad   

 DEC 08

Llongyfarchiadau ar achlysur eich priodas

 DEC 09

Llongyfarchiadau ar benblwydd eich priodas

 

 

 

 DEC 10

Diolch yn fawr

 DEC 11

Pob hwyl

 DEC 12

Mewn cydymdeimlad

  

 
 

 Dyma lun agos o un o'r cardiau

A detail of one of the cards