Mae holl gardiau Inc Pinc, heblaw am y gyfres Deco, wedi eu gwneud â llaw. Mae'r gyfres Deco wedi ei hargraffu a'i gorffen â llaw gyda gemau ffug. Mae'n bwysig i ni bod y cardiau o safon uchel ac wedi eu dylunio a'u cynhyrchu yng Nghymru.

All Inc Pinc cards, with the exception of the Deco range, are made by hand. The Deco range has been printed and hand finished with rhinestones. It is important to us that the cards are of a high standard, and have been designed and produced in Wales.

Cliciwch ar y teitlau yn y rhestr ar y chwith i weld y cardiau ym mhob cyfres.

Click on the headings on the left to view the cards in each range.

Os ydych yn gwsmer newydd ac yn awyddus i werthu cardiau Inc Pinc yna cysylltwch â Bethan Roberts drwy ffonio 01286 676444, neu post@incpinc.co.uk

If you are a new customer wishing to stock Inc Pinc cards, please contact Bethan Roberts on 01286 676444, or post@incpinc.co.uk

Os ydych eisoes yn gwsmer gallwch ddefnyddio'r cod sydd o dan y llun o bob cerdyn er mwyn archebu, neu am gopi print o'r catalog gyda'r prisiau a thelerau gwerthu, cysylltwch â Bethan ar y manylion uchod.

If you are an existing customer you may use the codes underneath the cards when ordering. For a printed copy of our catalogue with terms, conditions and prices contact Bethan on the details above.