Rhuban

 

Maint y cerdyn - 104mm x 152mm.

Card size - 104mm x 152mm.

Cerdyn gwyn gyda gwead ynddo ac addurn o rhubanau o wahanol liw.

Textured white board with a feature in an aperture of different coloured ribbons. 

Wedi eu pacio'n unigol mewn bag selo ag amlen wen 100gsm.

Individually packed in a cello bag with a white 100gsm envelope.       


    

 RHU 01

Penblwydd Hapus

 RHU 02

Penblwydd Hapus

 RHU03

Hogan Fach

 RHU04

Merch Fach

    

 RHU 05

Hogyn Bach

 RHU 06

Bachgen Bach

 RHU 07

Priodas Hapus

 RHU 08

Llongyfarchiadau

    
 

 RHU 09

Diolch

 RHU 10

Pob Hwyl

 

 

Dyma lun agos o'r cynllun yn ffenest pob cerdyn. 

A close up of the design in the cards' aperture.