Gwe 

Maint y cerdyn - 104mm x 152mm.Card size - 104mm x 152mm.
Cerdyn gwyn gyda gwead ynddo ac addurn o ddefnydd 'gwe' mewn ffenestr.Textured white board with a feature of angel hair and embellishments in an aperture. 
Wedi eu pacio'n unigol mewn bag selo ag amlen wen 100gsm wedi ei hailgylchu.Individually packed in a cello bag with a white 100gsm recycled envelope.


    
 GWE 01

Penblwydd Hapus

 GWE 02

Llongyfarchiadau

GWE 03

Merch Fach
 
 GWE 04

Mab Bach

    
GWE 05

Efeilliaid

GWE 06

Priodas Hapus

 GWE 07

Cariad Mawr

 GWE 08

Diolch yn Fawr

    
 
 GWE 09

Sul y Mamau Hapus
 GWE 10

Sul y Tadau Hapus