Ffenest

 
Maint y cerdyn - 104mm x 152mm.Card size - 104mm x 152mm. 
Cerdyn gwyn neu hufen gyda gwead ynddo.Textured white or ivory board. 
'Ffenest' acetate ar flaen y cerdyn.Transparent acetate 'window' on front of card. 
Wedi eu pacio'n unigol mewn bag selo gydag amlen aur neu arian metalig.Individually packed in a cello bag with a gold or silver metallic envelope.

 

 

 

FFEN 01

priodas

FFEN 02

priodas

FFEN 03

penblwydd 

 

 

 

FFEN 04

penblwydd

FFEN 05

tangnefedd 

FFEN 06

nadolig llawen

 

 Llun agos - enghraifft o'r cynlluniau y 'ffenest' y cardiau.

Detail - example of design in the cards' apperture.