Amlieithog

 
Maint y cerdyn - 104mm x 152mm.Card size - 104mm x 152mm.
Cerdyn gwyn neu hufen gyda gwead ynddo.Textured white or ivory board.
'Ffenest' acetate ar flaen y cerdyn gyda'r cyfarchiad mewn Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg.Transparent acetate 'window' on front of card with greeting in Welsh, English, French, German and Spanish.
Wedi eu pacio'n unigol mewn bag selo gydag amlen wen 100gsm, neu amlen hufen/arian/aur/pinc/glas metalig.Individually packed in a cello bag with white 100gsm envelope or cream/silver/gold/pink/blue metallic envelope.

 AML 01

penblwydd hapus

AML 02

penblwydd hapus 

AML 03

llongyfarchiadau 

 

 

 

 AML 04

lwc dda

AML 05

babi bach 

AML 06

babi bach

 

 

 Llun agos - enghraifft o'r cynlluniau yn 'ffenest' y cardiau.

 Detail - example of design in the cards' apperture.