Teils

 
Maint y cerdyn - 104mm x 152mm.Card size - 104mm x 152mm.
Cerdyn gwyn gyda gwead ynddo.White textured board. 
Amlen wen, lliw neu hufen metalig (gan ddibynnu ar ddyluniad y cerdyn).White, coloured or metallic cream envelope (dependent on card design). 

 

 

Llun agos o bob 'teilsen' sydd isod.

 

Pictures below are close-ups of individual 'tiles'. 

 

 

 

 

 

 TEI 01

cyfarchion penblwydd

 TEI 02

cyfarchion penblwydd

TEI 03

penblwydd hapus i ti 

TEI 04

penblwydd hapus i ti 

TEI 05

penblwydd hapus 

 

 

 

 

 

 TEI 06

penblwydd hapus

TEI 07

penblwydd hapus 

TEI 08

penblwydd hapus Mam 

TEI 09

penblwydd hapus Dad 

TEI 10

i frenin y maes chwarae 

 

 

 

 

 

 TEI 11

i'r ferch sy'n hoffi siopa

TEI 12

ar eich dyweddïad 

TEI 13

ar benblwydd eich priodas 

TEI 14

ar ddydd eich priodas 

TEI 15

croeso i'r baban newydd 

  

 

 

 

 TEI 16

croeso i'r baban newydd

TEI 17

llongyfarchiadau 

TEI 18

dymuniadau gorau 

TEI 19

diolch o galon 

TEI 20

pob lwc 

 

 

 

 

 

 TEI 21

ymddeoliad hapus

 TEI 22

brysia wella

TEI 23

mae gen i dipyn o dŷ bach twt 

TEI 24

Sul y Mamau hapus 

TEI 25

Sul y Tadau hapus 

 

 

 

 

 

 TEI 26

ar ddydd Santes Dwynwen

 TEI 27

Pasg Hapus

 TEI 28

derbyniad

TEI 29

ymddiheuriad 

TEI 30

yn meddwl amdanoch 

 

 

 

 

 

 TEI 31

ar fedydd eich plentyn

TEI 32

croeso i'r efeilliaid

TEI 33

llongyfarchiadau 

TEI 34

penblwydd priodas arian 

TEI 35

penblwydd priodas berl 

 

 

 

 

 

 TEI 36

penblwydd priodas rhuddem

TEI 37

penblwydd priodas aur 

TEI 38

ar benblwydd ein priodas 

TEI 39

penblwydd hapus Mam-gu 

 TEI 40

penblwydd hapus Nain

 

 

 

 

 

 TEI 41

penblwydd hapus i'm chwaer

 TEI 42

penblwydd hapus Tad-cu

TEI 43

penblwydd hapus Taid 

TEI 44

penblwydd hapus i'm brawd 

TEI 45

nadolig llawen