Croeso i wefan Inc Pinc

Welcome to the Inc Pinc website

 
Cwmni Cymraeg yw Inc Pinc sy'n dylunio a chynhyrchu cardiau cyfarch a gwahoddiadau priodas.Inc Pinc is a Welsh company designing and producing greeting cards and wedding stationery. 
Rydym yn cynhyrchu cardiau cyfarch Cymraeg ac amlieithog. Mae pob cerdyn wedi ei wneud â llaw neu wedi ei orffen â llaw, ac rydym yn ceisio defnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu gymaint ag sy'n bosibl. We produce Welsh language and multi-lingual greeting cards. All cards are handmade or hand finished, and we try to use as much recycled products as possible. 
Mae'r cardiau cyfarch ar gael ar delerau'r fasnach i siopau yn unig. Nid oes modd, ar hyn o bryd, eu prynu'n uniongyrchol o'r wefan hon. Os ydych yn dymuno gwerthu cardiau Inc Pinc cysylltwch â Bethan Roberts i dderbyn manylion a thelerau gwerthu.Greeting cards are available to trade customers only. It's not possible, at the moment, to buy greeting cards directly from this website. If you are interested in stocking our products please contact Bethan Roberts for terms and conditions. 

 

Am fwy o wybodaeth am werthu cardiau cyfarch, neu am ein cyfresi o wahoddiadau priodas, cysylltwch â -

 

For more information on supplying greeting cards, or our full range of wedding stationery, contact -

 


 

Inc Pinc

11 Stad Minffordd

Llanrug

Gwynedd

LL55 4PU

01286 676444

07766 104477

post@incpinc.co.uk